Reglement

Reglement for Svenstrup Køre- og Rideklub

Nedenstående ordensregler skal altid overholdes ved ophold på klubbens område

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen råben eller løben i nærheden af hesten
 • Ingen uhæmmet brug af pisk, sporer eller bid
 • Heste trækkes i grime og træktov eller i trense
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Udvis opmærksomhed når heste skal passere hinanden, og undgå at passere på smalle steder
 • Undgå at efterlade heste på opbindings / striglepladser uden opsyn
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Der fejes efter brug af staldgangen – hver gang
 • Heste udefra sadles op i gæstespiltov
 • Ridning i hallen er venstre mod venstre med mindre andet aftales
 • Spring forbudt uden en voksens tilstedeværelse
 • Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning
 • Der skal samles klatter i begge haller, senest inden man forlader hallen. Rid ikke hen over klatter
 • Skal hallen benyttes til specielle formål, skal der annonceres mindst 3 dage før
 • Ingen ridning på offentlig vej uden lygter/reflekser i lygtetændingstiden
 • Løse heste kun i den lille hal og kun under opsyn
 • Ingen longering i den store hal
 • Longering kun iflg. aftale med de øvrige ryttere og kun, hvis der er færre end tre ryttere
 • Børn uden følgeskab af en voksen i hverdagen, først efter kl. 14.00
 • Ingen færden for børn uden opsyn i maskinhuset
 • Vedr. godbidder i ponystalden – hele rækken efter alle har sadlet af
 • Rygning KUN tilladt udendørs, skodder smides i de opstillede spande
 • Ingen cykler eller biler gennem porten ved gårdspladsen
 • Hunde føres i snor

Der opfordres til, at alle tager hensyn til hinanden så SVKR er et godt sted at være. Det er helt OK, at alle hjælper hinanden med at huske på, hvordan man behandler hesten og hinanden.

Åbningstider for hal og stald

Hverdage:                   Kl. 10.00 – 22.00
Lørdag og søndage:    Kl. 10.00 – 17.30

Bestyrelsen for Svenstrup Køre- og Rideklub
Februar 2020