Reglement

Reglement for Svenstrup Køre- og Rideklub

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter.

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen råben eller løben i nærheden af hesten
 • Du må ikke rykke/flår/save hesten i munden med biddet
 • Der må ikke anvendes pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Der må ikke anvendes sporer uhæmmet
 • Efterlad aldrig heste på opbindings / striglepladser uden opsyn
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Der må kun føres én hest ad gangen til og fra folden
 • Personer der trækker heste til og fra mark skal have viden svarende til ryttermærke 3
 • Personer der rider udenfor undervisningstimerne, skal have viden svarende til ryttermærke 2
 • Alle der opholder sig alene i stalden skal have ryttermærke 1 eller have viden 
svarende dertil
 • Lad aldrig to heste passerer hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end to meter bred
 • Hunde føres i snor
 • Rygeforbud i cafeteriet, stald og ridehal.
 • Ingen cykler eller biler gennem porten ved gårdspladsen
 • Der fejes efter brug af staldgangen – hver gang
 • Spring forbudt uden en voksens tilstedeværelse
 • Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning
 • Skal hallen benyttes til specielle formål, skal der hænges en seddel op mindst 3 dage før.
  • Der opfordres til at alle tager hensyn til hinanden
 • Ingen ridning på offentlig vej uden lygter/reflekser i lygtetændingstiden
 • Vedr. godbidder i ponystalden – hele rækken efter alle har sadlet af
 • Heste udefra sadles op i gæstespiltov
 • Heste trækkes i grime og træktov eller i trense
 • Ridning i hallen er venstre mod venstre med mindre andet aftales
 • Løse heste i hallen kun under opsyn
 • Ingen løse heste på dressurbanen
 • Longering kun ifølge aftale med de øvrige ryttere og kun, hvis der er færre end tre ryttere.
 • Longering bør ikke være på samme sted hele tiden
 • Ingen longering i den store hal
 • Ingen færden for børn uden opsyn i maskinhuset
 • Børn uden følgeskab af en voksen, først efter kl. 14.00
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand
 • Opslag med de vigtigste telefonnumre forefindes i saddelrum og cafeteria

Endelig opfordres der til at vi alle er med til at gøre SVKR til et godt sted at være. Det er helt OK, at alle hjælper hinanden med at huske på, hvordan man behandler hesten og hinanden.

Bestyrelsen for Svenstrup Køre- og Rideklub
Maj 2012